เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา ด็อกเตอร์แพทเทิร์น

สถานที่สอนออกแบบแพทเทิร์นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นสูงมาตรฐานสากล

หลักสูตรการสอนสร้างแพทเทิร์นด้วยวิธีการสร้างแบบร่างบนกระดาษด้วยมือ

Paper Pattern Drafting

เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2551

ด้วยประสบการณ์ผู้สอนมากกว่า 20 ปีในวงการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปในระบบอุตสาหกรรม

เน้นการสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อความเข้าใจและเพื่อคุณภาพให้เป็นมืออาชีพ

เปิดสอน หลักสูตรเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี หลักสูตรเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรษ

ครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างตามหลักสรีรศาสตร์ (3 Dimensions) รูปทรงสินค้าจึงมีความนิ่งปรานีต

และสอนเทคนิคการออกแบบคัตติ้งชั้นสูงมากมาย 

สินค้าจึงมีความสวยงามตามมาตรฐานเสื้อชั้นสูงและได้มาตรฐานสากล